Wczytywanie strony

Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie

Data opublikowania: 08/02/2023
Projekt o numerze POIR.02.03.07-20-0001 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych. Projekt pn. „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie – Polskie Centrum BIM” skupia się w największej mierze na […]

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – V edycja

Data opublikowania: 05/26/2023
Plan misji: seminarium informacyjne wprowadzające na rynek tajski; 2 spotkania biznesowe, w tym z przedsiębiorcami bądź organizacjami pracodawców/ przedsiębiorców w szczególności z branży budowlanej (przy czym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia propozycji spotkania do akceptacji Zamawiającego) oraz przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH); udział w światowej wystawie Renewable Energy Asia Bangkok’23 wszystkim uczestnikom misji […]

Klastrowa kooperacja polsko – norweska 2023

Data opublikowania: 05/10/2023
Klastrowa kooperacja polsko – norweska 2023 Inicjatywa klastrowa realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Fundusz Współpracy Dwustronnej wniosek o numerze #596 CEL PROJEKTU: Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej w terminie 22-25.05.2023 […]

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

Data opublikowania: 11/04/2021
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018 r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi […]

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – II edycja

Data opublikowania: 11/04/2021
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – II edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18. CEL PROJEKTU: […]
mapa z zaznaczonymi klastrowiczami

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja

Data opublikowania: 11/04/2021
SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18. CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy […]
mapa świata

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja

Data opublikowania: 11/04/2021
SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19. CEL PROJEKTU: […]
Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.