Wczytywanie strony

Rozmawiamy o trudnej sytuacji branży drzewnej i meblarskiej na Posiedzeniu Prezydium WRDS w Białymstoku

Data opublikowania: 06/02/2024

Prezes Tomasz Kozłowski w dniu 2 lutego 2024 r. uczestniczył w Posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Wspólnie m.in. z firmami klastrowymi z branży drzewnej oraz meblarskiej dyskutowano w sprawie trudnej sytuacji  przedsiębiorstw.

W związku z problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorstwa branży przemysłu drzewnego i mebli wynikającymi z trudności w pozyskaniu drewna niezbędnego do procesów produkcyjnych, w tym m.in. odpowiedniego asortymentu drewna do przerobu w poszczególnych zakładach, braku certyfikacji w systemie FSC drewna pozyskiwanego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, co powoduje duże zagrożenie dla funkcjonowania tych przedsiębiorstw i zagraża zatrudnionym tam pracownikom utratą miejsc pracy, Prezydium WRDS w Białymstoku postanowiło zorganizować pilne spotkanie mające na celu rozwiązanie zgłaszanych przez branżę problemów z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, zainteresowanych przedsiębiorstw (w tym przedstawicieli pracowników), administracji rządowej i samorządowej województwa podlaskiego, Prezydium WRDS.

Podnosząc kwestię szczególnego zagrożenia wynikającą z braku drewna certyfikowanego w systemie FSC należy zauważyć, że zakłady przemysłu drzewnego, szczególnie płyt drewnopochodnych dostarczają półprodukty w postaci płyty wiórowej i płyty HDF do zakładów produkujących meble, które sprzedają swoje wyroby w sieciach handlowych, gdzie obowiązkowo wymagany jest certyfikat FSC. Brak takiego certyfikatu spowoduje wyeliminowanie tych produktów z obrotu, a co za tym idzie spowoduje znaczące ograniczenie produkcji do wstrzymania jej włącznie. Nadmienić należy, że umowa ws. certyfikatu FSC zawarta przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku na okres do 10 sierpnia 2026 roku została jednostronnie wypowiedziana w lipcu ubiegłego roku przez Dyrektora RDLP w Białymstoku bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji z branżą drzewną. Problem ten należy rozwiązać poprzez wycofanie tej nieprzemyślanej decyzji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku.

Z kolei obawa związana z możliwością pozyskania odpowiedniego asortymentu drewna do przerobu w przemyśle drzewnym wynika z ostatnich decyzji Pani Minister Klimatu i Środowiska dotyczących ograniczenia wyrębu wbrew przyjętym i zatwierdzonym wcześniej planom wieloletnim.

Krótka relacja zdjęciowa poniżej:

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.