Wczytywanie strony

Szukamy pracownika! Specjalista ds. rozliczeń

Data opublikowania: 06/10/2022
logo polski klaster budowlany

OGŁOSZENIE

Polski Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy

reprezentowany przez

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

zatrudni osobę na stanowisko Specjalista ds. rozliczeń w projektach Internacjonalizacji Krajowego Klastra Kluczowego Działanie 2.3.3 PO IR

 1. Stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń
 2. Miejsce pracy: PSDiK, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Liczba miejsc pracy: I etat
 5. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę
 6. Wymagania:
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: min 2 lata doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinasowanych ze środków UE, w tym preferowane doświadczenie w zakresie finansowej części
 • realizacji projektów.
 • znajomość procedur i wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy UE,
 • umiejętnością pracy w zespole;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Excel)

 

 1. Zakres zadań:
 • kompleksowa obsługa części finansowej projektów w tym : obsługa dokumentacji finansowej, płatności, współpraca z księgowością, wnioski o płatność, wskaźniki finansowe,
 • obsługa finansowa odbiorców usług (faktury, płatności, pomoc de minimis)
 • współpraca z biurem rachunkowych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów w zakresie finansowym,
 • przygotowywanie i realizacja procesu monitorowania realizacji wskaźników projektów,
 • współpraca z zespołem projektowym,
 • udział w spotkaniach roboczych,
 1. Dokumenty aplikacyjne zawierające klauzulę z własnoręcznym podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/4ó/WE (RODO)”

można składać do dnia 17.10.2022

osobiście w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego, ul. Lipowa 32/304, 15-427 Białystok (pok. nr 304)
mailowo: a.moskwa@polskiestowarzyszenie.pl

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.