Wczytywanie strony
  • Strona główna
  • Wpisy
  • Aktualności
  • Tomasz Szuba Prezes Zarządu TINES Rail: Postęp technologiczny jest oznaką współczesności i jedną z nadrzędnych wartości przekazywanych kolejnym pokoleniom.

Tomasz Szuba Prezes Zarządu TINES Rail: Postęp technologiczny jest oznaką współczesności i jedną z nadrzędnych wartości przekazywanych kolejnym pokoleniom.

Data opublikowania: 13/06/2024

TINES firma członkowska Polskiego Klastra Budowlanego jest producentem systemów i komponentów wchodzących w skład bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni dróg kolejowych, metra, torowisk tramwajowych oraz torów podsuwnicowych. Nowoczesne technologicznie rozwiązania TINES od dwóch dekad służą poprawie jakości życia i bezpieczeństwu mieszkańców, przy jednoczesnym skróceniu czasu budowy i obniżeniu całkowitych kosztów realizacji inwestycji.
Dążymy do budowania przyszłości, która otwiera nowe perspektywy. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez TINES, przy współudziale najważniejszych krajowych ośrodków naukowych, mają jeden wspólny cel: tworzenie bardziej przyjaznych warunków życia dla wszystkich. To dzięki naszym rozwiązaniom transport szynowy jest cichy i bezawaryjny. Doświadczenie zdobyte przy realizacji najważniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce, Europie Wschodniej i Azji Środkowej, pozwoliło nam zbudować pozycję lidera rozwiązań stosowanych w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych.

TINES inwestuje w rozwój badań i edukację przyszłych kadr, łącząc biznes i naukę w dążeniu do osiągnięcia nowych możliwości oraz koncentruje się na bezpieczeństwie i minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko przy kształtowaniu nowoczesnej infrastruktury.


Prezes Zarządu, Dyrektor Badań i Rozwoju TINES Rail Tomasz Szuba o planach i wyzwaniach przyszłości:

Od 20 lat prowadzimy i stale roz­wijamy współpracę ze światem nauki. Zrealizowaliśmy szereg projektów badaw­czo-rozwojowych, co ma przełożenie na jakość i funkcjonalność naszych produk­tów. Tak właśnie wyobrażam sobie nowo­czesną firmę produkującą systemy dla budownictwa. To jest model, który z pew­nością będziemy kontynuować na więk­szą skalę.

 

Największe wyzwanie, które stoi przed firmą TINES, to kolej dużych prędkości. Obecnie mamy dokumentację dopuszczeniową pozwalającą na stoso­wanie prędkości 250 km/h. Natomiast we współpracy z Instytutem Kolejnictwa opracowaliśmy już projekt przygotowa­nia, przebadania oraz certyfikowania kon­strukcji do 350 km na godzinę.

 

Aby zapoznać się z ofertą, realizacjami oraz innymi informacjami o naszym Klastrowiczu zapraszamy do odwiedzenia strony TINES

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.