Wczytywanie strony

Wizyta Klastra pRO-nZEB z Rumunii.

Data opublikowania: 13/06/2024

Projekt „Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu podniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej” o numerze 2023-1-PL01-KA210 VET-000153723
Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji operatorów Polskiego Klastra Budowlanego i Klastra pRO-nZEB z Rumunii. Przyjęcie wizyty studyjnej z Rumunii pozwoliło na zacieśnienie współpracy między obiema organizacjami, nawiązanie nowych kontaktów między przedstawicielami firm zrzeszonych w klastrach, a także obejrzenie w jaki sposób aspekty związane z ESG i zrównoważonym rozwojem są wdrażane w polskich firmach.

Dziękujemy naszym firmom członkowskim Polskiego Klastra Budowlanego za przyjęcie nas na wizycie oraz prezentację działań i innowacji:

– Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp. k.,

– Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne”LECH” Sp. z o.o.

– ecoABM Kamil Andruszkiewicz

 

 

 

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.