Wczytywanie strony

Webinar „Zamówienia bez korekty. Zmiany w zakresie procedur udzielania zamówień w ramach projektów”.

Data opublikowania: 16/04/2024

Zapraszamy na webinar:
ZAMÓWIENIA BEZ KOREKTY.
ZMIANY W ZAKRESIE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
W RAMACH PROJEKTÓW.
Termin: 22 kwietnia 2024 r. g. 10.00 -11:00
Prowadząca: r.pr.Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Szkolenie przybliży beneficjentom i wykonawcom, jakie są nowe zasady udzielania zamówień w ramach projektów.
Podczas webinaru dowiesz się między innymi:

  • jakie zmiany w zakresie udzielania zamówień wprowadzają nowe Wytyczne,
  • czy nadal należy stosować procedurę rozeznania rynku,
  • w jaki sposób powinna zostać złożona oferta,
  • w jakiś sposób komunikować się w trakcie procedury udzielania zamówienia,
  • jakie są zasady wykorzystywania podpisów elektronicznych,
  • jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie zbadania, czy zaoferowana ceną jest rażąco niska,
  • jak udzielić prawidłowych wyjaśnień w zakresie wysokości zaoferowanej ceny.

Link do rejestracji na webinar:http://bieluk.pl/formularz-rejestracyjny-na-webinar/

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.