Wczytywanie strony

Za nami śniadanie biznesowe z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Data opublikowania: 09/05/2024

W ostatni piątek kwietnia spotkaliśmy się na śniadaniu biznesowym Polskiego Klastra Budowlanego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Omawialiśmy wspólnie możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Klastrze, m.in. bardzo atrakcyjny w tym momencie Kredyt Ekologiczny od BGK w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia) LINK

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.