Wczytywanie strony

Nowe możliwości dla podlaskich MŚP

Data opublikowania: 09/05/2024

Nowe możliwości dla podlaskich MŚP
“Wsparcie podlaskich MŚP w zakresie wdrażania technologii cyfrowych – bon na cyfryzację”

Zapraszamy firmy z sektora MŚP mające swoją siedzibę na terenie woj. podlaskiego do skorzystania
z bonu na cyfryzację z dofinasowaniem do 150.000,00 zł. Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Priorytet I. Badania i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przez cyfryzację, Typ Wdrażanie technologii cyfrowych w MŚP – bon na cyfryzację (projekt grantowy) i mogą zostać przeznaczone na zakup:

  • specjalistycznego oprogramowania branżowego i specjalistycznego,
  • usług niezbędnych do wdrożenia cyfrowych rozwiązań,
  • środków trwałych niezbędnych do cyfryzacji przedsiębiorstw w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego (B2B, B2C, B2E),
  • podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

 

Nabór odbywa się w trybie ciągłym, a pierwsza runda zaplanowana jest już na 20 maja 2024 r.
z planowaną alokacją 3 mln zł.

 

Całkowita wartość projektu: 9.402.009,75 PLN, w tym wkład EFRR 7.965.084,75 PLN.

 

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału w projekcie i skorzystania z wyjątkowej okazji, która pozwoli na wzmocnienie firmy i jej pozycji na rynku poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu https://bonynacyfryzacje.pl/ lub siedzibie Grantodawcy:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Pułkowa 11a

tel. 85 652 61 07

bon.na.cyfryzacje@polskiestowarzyszenie.pl

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin powierzenia grantów REGULAMIN-24.04.2024
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny wniosków o powierzenie grantu_bonu na cyfryzację
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu
Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o wypłatę kwoty grantu
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie oceniającego o bezstronności i poufności
Załącznik nr 4 do umowy – Wzór dyspozycji Grantobiorcy dotyczącej kwoty grantu
Załącznik nr 5 do Umowy – Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie”
Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór porozumienia wekslowego
Załącznik nr 9 do umowy – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 10 do umowy – Wzór zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis _ o nieotrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 11 do umowy – Wzór oświadczenia o posiadaniu statusu MŚP

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.