Wczytywanie strony

Polski Klaster Budowlany na Konferencji “Pokaż swój projekt! Pokaż swój produkt!”

Data opublikowania: 07/06/2024

W dniu 6 czerwca 2024 r. w hotelu Mercure w Warszawie wzięliśmy udział w konferencji pt.: „Pokaż swój projekt! Pokaż swój produkt!”, poświęconej promocji i upowszechnianiu rezultatów projektów Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Upowszechnianie produktów edukacyjnych jest bardzo ważnym elementem programu Erasmus+ i jednym z istotnych celów Komisji Europejskiej. Spotkanie miało charakter merytoryczny i miało służyć zwiększeniu widoczności efektów pracy, beneficjentów programu Erasmus+. Przedstawione zostały aktualne metody i strategie upowszechniania oraz w jaki sposób skutecznie dotrzeć z rezultatami do grup docelowych, aby produkty były szeroko wykorzystywane.

Udział w konferencji był świetną okazją na zapoznanie się z innymi realizatorami projektów i pozwoliło na wymianę cennych doświadczeń. W ramach konferencji oprócz Giełdy Produktów, były wystąpienia beneficjentów prezentujących swoje strategie upowszechniania, wystąpienia ekspertów Narodowej Agencji oraz specjalistów od promocji i upowszechniania.

 

Spotkanie adresowane do przedstawicieli projektów partnerskich Erasmus+ działających w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego VET (KA202, KA226, KA220, KA210).  

 

W tym momencie Polski Klaster Budowlany realizuje w partnerstwie z rumuńskim klastrem PRO NZEB projekt „Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu podniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej” o numerze 2023-1-PL01-KA210-VET-000153723 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.