Wczytywanie strony

OSTATNIE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU ESG!

Data opublikowania: 15/05/2024

OSTATNIE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU ESG!

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach z ESG, które odbędą się w dniach 21-23 maj 2024 w Hotelu Esperanto w Białymstoku.
ZOSTAŁY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA 22 I 23.05.2024.

 

Każde szkolenie dedykowane jest do konkretnej grupy odbiorców:

  1. 21 maj 2024 – szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej i właścicieli firm
  2. 22 maj 2024 – szkolenie dedykowane dla architektów i projektantów
  3. 23 maj 2024 – szkolenie dedykowane dla monterów i wykonawców

W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie dokumentów: 1. Formularza zgłoszeniowego oraz 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesyłać mailowo na adres:

a.jarocka@polskiestowarzyszenie.pl

lub

m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

 

Liczba miejsc jest ograniczona: każda grupa będzie liczyła maksymalnie 20 uczestników. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Można zgłosić kilka osób z firmy. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kształcenie i szkolenie dorosłych z zakresu wdrażania ESG mające na celu podniesienie kompetencji pracowników branży budowlanej” o numerze 2023-1-PL01-KA210-VET-000153723 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Programy szkoleń z ESG

I. KADRA ZARZĄDZAJĄCA I WŁAŚCICIELE FIRM
Termin: 21.05.2024r., 9.00 – 16.00
Miejsce: Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10, Białystok

Moduł 1: Wprowadzenie do ESG
Zrozumienie podstaw ESG i jego znaczenia dla branży budowlanej.
Taksonomia ESG w oparciu o EFRAG
Zawartość: Definicje i przegląd ESG, historia i ewolucja ESG, znaczenie ESG dla sektora budowlanego.
Moduł 2: Środowiskowe Aspekty ESG w Budownictwie
Zrozumienie wpływu branży budowlanej na środowisko i sposobów minimalizowania negatywnych skutków.
Przegląd parametrów pomiarowych wskaźników ESG /np. ślad węglowy etc/.
Zawartość: Zarządzanie zasobami naturalnymi, efektywność energetyczna, redukcja emisji, gospodarowanie odpadami, zielone budownictwo.
Moduł 3: Społeczne Aspekty ESG
Omówienie społecznych wyzwań i odpowiedzialności w branży budowlanej.
Podwójna istotność oraz zasady ujawnień.
Zawartość: Bezpieczeństwo i higiena pracy, relacje z lokalnymi społecznościami, różnorodność i integracja, prawa pracownicze i warunki pracy.
Moduł 4: Zarządzanie w Kontekście ESG
Poznanie najlepszych praktyk zarządzania ESG w sektorze budowlanym.
Analiza ryzyka oraz wpływ ESG na aktualny model biznesowy oraz jego predykcja.
Zawartość: Strategie ESG, integracja ESG z zarządzaniem ryzykiem, raportowanie ESG, rola liderów w promowaniu ESG.
Moduł 5: ESG i Zrównoważony Rozwój w Budownictwie
Zrozumienie, jak praktyki ESG przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
Analiza dobrych praktyk /case study/.
Zawartość: Certyfikaty zrównoważonego budownictwa, innowacje w budownictwie, zrównoważone materiały i technologie.
Moduł 6: Aspekty Prawne i Regulacyjne ESG
Zapoznanie z przepisami prawnymi i wymogami regulacyjnymi dotyczącymi ESG.
Opis ESRS -ów.
Zawartość: Przegląd regulacji krajowych i międzynarodowych, zgodność z przepisami, zarządzanie ryzykiem prawnym.
Moduł 7: Case Studies i Najlepsze Praktyki
Analiza studiów przypadków i najlepszych praktyk w zakresie ESG w branży budowlanej.
Zawartość: Prezentacja sukcesów i wyzwań firm budowlanych w wdrażaniu ESG, dyskusje i analizy.
Moduł 8: Warsztaty i Zastosowanie Wiedzy
Praktyczne zastosowanie wiedzy ESG w codziennej pracy.
Jakie elementy są niezbędne w raporcie ESG?
Zawartość: Warsztaty, symulacje, planowanie strategii ESG, tworzenie indywidualnych planów działań ESG dla uczestników.

II. ARCHITEKCI I PROJEKTANCI
Termin: 22.05.2024r., 9.00 – 16.00
Miejsce: Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10, Białystok

Moduł 1: Wprowadzenie do ESG w projektowaniu
Zrozumienie znaczenia ESG w kontekście projektu budowlanego.
Cyfryzacja i augmentacja poprzez BIM w projektowaniu.
Zawartość: Podstawy ESG, znaczenie ESG dla architektów i projektantów branż specjalistycznych, wprowadzenie do zrównoważonego projektowania.
Moduł 2: Zrównoważone Materiały i Technologie
Poznanie zrównoważonych materiałów i technologii stosowanych w projektowaniu.
Analiza obszaru interesariuszy i potwierdzenia ujawnień.
Zawartość: Przegląd zrównoważonych materiałów, innowacje technologiczne, kryteria wyboru materiałów.
Moduł 3: Efektywność Energetyczna i Zarządzanie Wodą
Zrozumienie zasad projektowania budynków energooszczędnych i efektywnego zarządzania wodą.
Budownictwo pasywne.
Zawartość: Strategie projektowania dla efektywności energetycznej, systemy zarządzania wodą, odnawialne źródła energii.
Moduł 4: Zdrowie i Dobrostan w Projektowaniu
Świadomość wpływu projektowania na zdrowie i dobrostan użytkowników.
Inkluzywność i komunikowanie inwestycji w obszarze społecznym.
Zawartość: Projektowanie dla zdrowia i dobrego samopoczucia, jakość powietrza wewnętrznego, dostęp do naturalnego światła, zieleń w architekturze.
Moduł 5: Integracja Społeczności i Dostępność
Rozumienie roli projektowania w tworzeniu inkluzji i integracji społeczności.
Analiza ewentualnego ryzyka i roszczeń.
Zawartość: Inkluzja społeczna w projektowaniu, dostępność dla osób niepełnosprawnych, przestrzenie publiczne.
Moduł 6: Zrównoważone Planowanie i Rozwój Miejski
Zrozumienie zasad zrównoważonego planowania i rozwoju miejskiego.
15 minutowe miasta i budownictwo rozproszone.
Zawartość: Urbanistyka i zrównoważony rozwój, integracja ekosystemów, planowanie przestrzenne.
Moduł 7: Prawo i Regulacje w Zrównoważonym projektowaniu
Zapoznanie się z prawem i regulacjami dotyczącymi zrównoważonego projektowania.
Taksonomia ESG w obszarze budownictwa.
Zawartość: Krajowe i międzynarodowe regulacje, certyfikaty zrównoważonego budownictwa, compliance.
Moduł 8: Warsztaty i Praktyczne Zastosowanie Wiedzy
Stosowanie wiedzy ESG w praktycznych projektach.
Raport ESG oraz źródła poboru danych.
Zawartość: Warsztaty projektowe, analiza studiów przypadków, tworzenie zrównoważonych projektów.

III. MONTERZY I WYKONAWCY
Termin: 23.05.2024r., 9.00 – 16.00
Miejsce: Hotel Esperanto & Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10, Białystok

Moduł 1: Bezpieczeństwo i Zdrowie w Pracy
Podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
Przygotowanie miejsca pracy oraz komunikowanie inwestycji w obszarze oddziaływania.
Zawartość: Zasady BHP, pierwsza pomoc, zapobieganie wypadkom, użytkowanie sprzętu ochronnego.
Moduł 2: Podstawy Zrównoważonego Budownictwa
Wprowadzenie do zasad zrównoważonego budownictwa i jego znaczenia.
Analiza utylizacji wszelkich odpadów.
Zawartość: Zrównoważone materiały, techniki budowlane, wpływ na środowisko.
Moduł 3: Efektywność Energetyczna w Budownictwie
Zrozumienie zasad efektywności energetycznej i ich zastosowania w praktyce.
Budownictwo pasywne.
Zawartość: Izolacja, systemy ogrzewania i chłodzenia, energooszczędne instalacje.
Moduł 4: Zarządzanie Odpadami i Recykling na Budowie
Świadomość znaczenia zarządzania odpadami i recyklingu w branży budowlanej.
Odpowiedzialność: „kto zanieczyszcza ten płaci”.
Zawartość: Sortowanie odpadów, recykling, minimalizacja odpadów, odpowiedzialne pozbywanie się odpadów.
Moduł 5: Instalacje Wodno-Sanitarne i Zarządzanie Wodą
Zrozumienie systemów wodno-kanalizacyjnych i zasad efektywnego zarządzania wodą.
Blue Deal i jego konsekwencje.
Zawartość: Instalacje wodno-sanitarne, oszczędzanie wody, systemy odzyskiwania wody.
Moduł 6: Nowoczesne Technologie i Automatyzacja w Budownictwie
Poznanie nowych technologii i ich zastosowań w branży budowlanej.
Robotyzacja i cyfryzacja w budownictwie.
Zawartość: Automatyzacja, narzędzia cyfrowe, innowacje technologiczne.
Moduł 7: Jakość Powietrza Wewnętrznego i Wentylacja
Zrozumienie znaczenia jakości powietrza wewnętrznego i systemów wentylacyjnych.
Modelowanie i predykcja systemów zapewniających dobrostan.
Zawartość: Kontrola jakości powietrza, systemy wentylacyjne, wpływ na zdrowie.
Moduł 8: Warsztaty i Zastosowanie Praktyczne
Stosowanie nabytej wiedzy w praktycznych scenariuszach.
Zawartość: Symulacje, warsztaty praktyczne, rozwiązywanie problemów, studia przypadków.

 

Formularz zgłoszeniowy:
formularz zgłoszeniowy szkolenia
deklaracja udziału w projekcie
Erasmus+ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
program szkolenia ESG

 

 

 

 

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.