Wczytywanie strony

Autor: IT

Ankieta potrzeb i kierunków rozwoju Polskiego Klastra Budowlanego

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowani przez Unię Europejską, Województwo Podlaskie

Szanowni Państwo,
Niniejsza ankieta ma za zadanie zdiagnozować potrzeby członków Polskiego Klastra Budowlanego (PKB) i popyt na nowe usługi, a dzięki temu wskazać kierunek ich rozwoju. Będziemy zobowiązani za udział w ankiecie. Jej wyniki pozwolą skutecznie aplikować po wsparcie finansowe ze środków krajowych i UE dotyczące przygotowania zdiagnozowanego zakresu usług. Zwracamy się do Państwa o podanie nazwy firmy, gdyż w momencie uruchomienia danej usługi będziemy mogli dedykować je dla danego członka PKB. Wyniki ankiety będą prezentowane w zestawieniach zbiorczych, bez podawania nazw firm – co zagwarantuje Państwu anonimowość. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 20 min.

Dziękujemy za udział w badaniu.
Koordynator PKB

Wypełnij ankietę

Ankieta została opracowana przy współpracy z:

Dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.

Rozwój oferty Polskiego Klastra Budowlanego.

W związku z nową perspektywą finansową oraz planami rozwoju i wzmocnienia pozycji Polskiego Klastra Budowlanego niezbędne jest jak zawsze Państwa zaangażowanie i wsparcie, którego efekty będą miały dla Państwa wymierną korzyść w formie dofinansowania.

Koordynator Klastra przygotowuje się do złożenia dwóch projektów o znaczeniu strategicznym, z których pierwszym niezwykle ważnym dla Klastra projektem jest pozyskanie środków na kontynuowanie działań związanych z internacjonalizacją oraz rozbudową dotychczasowej oferty PKB w ramach działania 02.17 Rozwój oferty klastrów dla firm, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w ramach którego PKB planuje.

1. Kontynuację działań związanych z finansowaniem internacjonalizacji w tym:

 • finansowanie udziału w targach (powierzchnie, zabudowa, promocja w targach branżowych),
 • finansowaniu udziału misjach gospodarczych,
 • finansowanie udziału w szkoleniach i usługach doradczych związanych z internacjonalizacją.
 1. Uruchomienie w ramach Przemysłu 4.0 demonstracyjnej usługi scaningu laserowego budynków, w tym zakup urządzeń i licencji.
 2. Uruchomienie demonstracyjnej usługi audytu energetycznego.
 3. Uruchomienie demonstracyjnej usługi doradczej z zakresu ESG mającej na celu określenie ratingu oraz pozafinansową ocenę przedsiębiorstw w oparciu o 3 kluczowe elementy tj. środowisko, społeczna odpowiedzialność oraz ład korporacyjny.
 4. Rozwój demonstracyjnych szkoleń w tym w szczególności w obszarze BIM, szkoleń zawodowych w oparciu o symulatory maszyn budowlanych pozwalające na nabycie i/lub sprawdzenie nabytych umiejętności w sytuacjach naśladujących rzeczywistość.
 5. Rozwinięcie usługi marketingowej w zakresie rozszerzenia funkcjonalności konfiguratora domów klickhouse.pl o możliwość:
  • personalizacji wnętrza domu (w tym salonu, łazienki, kuchni wraz z meblowaniem pod wymiar),
  • zaplanowania i wyceny zastosowania w projektach domów rozwiązań OZE, przygotowanie nowych projektów domów oraz zaangażowanie większej liczby współpracujących firm,
 6. Przygotowanie i wdrożenie systemu współdzielenia zasobów (np. maszyn i urządzeń budowlanych, drukarek 3D, dedykowanych linii produkcyjnych itp.).
 7. Przygotowanie i wdrożenie systemu do współdzielenia zasobów w ramach Klastra,
 8. Inne w zależności od zgłoszonych przez Członków Klastra potrzeb.

2. Drugi projekt przygotowywany przez Klaster dotyczy podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego (FEdP) 2021-2027, gdzie planowane jest utworzenie Podlaskiego Parku Przemysłu 4.0, w ramach którego oferować planujemy budowę infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i biurowej przeznaczonej do wykorzystania przez firmy z woj. podlaskiego. W ramach projektu planuje się budowę:

 • hal produkcyjnych,
 • powierzchni magazynowej wysokiego składowania,
 • powierzchni administracyjno – biurowej,
 • zakup maszyn i urządzeń w zakresie zgodnym ze zgłoszonymi przez Członków Klastra potrzebami,
  a także
 • realizację kompleksowych usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do wdrożenia w przedsiębiorstwach Przemysłu 4.0

Informacje zebrane w ankiecie stanowią minimalny zakres danych jakich potrzebujemy, aby móc w należyty sposób przygotować ofertę na miarę Państwa potrzeb i pozyskać środki na ich sfinansowanie, dlatego też Państwa zaangażowanie i odpowiedzi są dla nas niezwykle ważne!

Potencjał Polskiego Klastra Budowlanego stanowi suma potencjałów wszystkich firm, które ten klaster tworzą!

Ankieta dostępna jest pod linkiem poniżej i w całości wyczerpuje pakiet informacji do obu projektów.

Czytaj więcej o ankiecie

www.polskiklaster.pl/ankiety/217

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z:

 

Dziękujemy za poświęcony czas na jej wypełnienie.

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 06.06.2023 r. godz. 11:00!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego! Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów!

„Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych”

Zgłoś swój udział już dzisiaj! Porozmawiaj z nami, bądź w gronie członków Polskiego Klastra Budowlanego, spotkaj się B2B!

Motywem przewodnim konferencji będą przyszłe plany i projekty Polskiego Klastra Budowlanego, możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców, a także i przede wszystkim rozmowy w gronie Klastrowiczów. Tym razem będzie zdecydowanie więcej czasu na rozmowę. Zachęcamy firmy klastrowe do wystąpień w Panelu Prezentacyjnym (krótka prezentacja do 5 minut). Zapraszamy również do zgłoszeń na spotkania B2B. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wypełnienie części dotyczącej prezentacji oraz spotkań. Koordynatorzy Klastra również znajdą czas na rozmowę.

Zapraszamy osoby decyzyjne, działy marketingu, sprzedaży, osoby oddelegowane z firm klastrowych. Mile widziane również przedsiębiorstwa z branży zainteresowane współpracą z Klastrem.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 6 czerwca 2023 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Adres: ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Zapraszamy na godz. 11:00!

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Informacja RODO do wglądu.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie obecności poprzez przesłanie skanu formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:
biuro@budowlanyklaster.pl oraz m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!!  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Współorganizatorem oraz Partnerem Strategicznym Konferencji jest

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i odbywa się w ramach projektu pn.: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja”,
POIR.02.03.03-20-0004/18, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020,

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Klastrowa kooperacja polsko – norweska 2023

Inicjatywa klastrowa realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Fundusz Współpracy Dwustronnej

wniosek o numerze #596

Cel projektu: Celem wsparcia jest rozwój współpracy dwustronnej pomiędzy koordynatorami klastrów lub instytucjami otoczenia biznesu a podmiotami prawa norweskiego poprzez udział w wizycie studyjnej w terminie 22-25.05.2023

W ramach wizyty studyjnej przedstawiciel Polskiego Klastra Budowlanego spotka się z reprezentantami: Maritimt- Forum, Reenergy Cluster, Ocean Autonomy Cluster, NCE Maritime Cleantech Cluster, Nosca Clean Oceans Cluster, Proptech Innovation Cluster, Energy Transition Norway Cluster oraz Nordic Edge Cluster.
W trakcie wyjazdu uczestnicy zwiedzą również targi Floating Wind Days 2023, dedykowane odnawialnym źródłom energii, w tym przede wszystkim energii wiatrowej https://www.floatingwinddays.com/

Konferencja Polskiego Klastra Budowlanego w Warszawie w dniu 06.06.2023 r. godz. 11:00!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na Konferencję Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego! Spotkamy się ponownie w gronie Klastrowiczów!

„Współpraca klastrowa kluczem do sukcesu na rynkach lokalnych oraz międzynarodowych”

Zgłoś swój udział już dzisiaj! Porozmawiaj z nami, bądź w gronie członków Polskiego Klastra Budowlanego, spotkaj się B2B!

Motywem przewodnim konferencji będą przyszłe plany i projekty Polskiego Klastra Budowlanego, możliwości wsparcia polskich przedsiębiorców, a także i przede wszystkim rozmowy w gronie Klastrowiczów. Tym razem będzie zdecydowanie więcej czasu na rozmowę. Zachęcamy firmy klastrowe do wystąpień w Panelu Prezentacyjnym (krótka prezentacja do 5 minut). Zapraszamy również do zgłoszeń na spotkania B2B. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wypełnienie części dotyczącej prezentacji oraz spotkań. Koordynatorzy Klastra również znajdą czas na rozmowę.

Zapraszamy osoby decyzyjne, działy marketingu, sprzedaży, osoby oddelegowane z firm klastrowych. Mile widziane również przedsiębiorstwa z branży zainteresowane współpracą z Klastrem.

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniu 6 czerwca 2023 roku w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

Adres: ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Zapraszamy na godz. 11:00!

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Informacja RODO do wglądu.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie obecności poprzez przesłanie skanu formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy:
biuro@budowlanyklaster.pl oraz m.wasilewski@polskiestowarzyszenie.pl

 

 

agenda czerwcowej konferencji data. 6.06.2023

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!!! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Współorganizatorem oraz Partnerem Strategicznym Konferencji jest
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Logo Łukasiewicz ORGMASZ Logo Polskiego klastru budowlanego

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i odbywa się w ramach projektu pn.: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja”,
POIR.02.03.03-20-0004/18, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020,

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Lafarge w Polsce osiąga 50% energii ze źródeł odnawialnych

Podpisane umowy pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie (35,2 MW) oraz Rywałdzie (27 MW), co umożliwi zaspokojenie 50% zużycia Lafarge. Umowa typu PPA (Power Purchase Agreement) pozwala na zakup uzgodnionej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przez określony czas i za określoną cenę. Służy także osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji.

Zdjęcie Michael Ebner dyrektor zarządzający KGAL Investment Management
Dzięki umowom PPA, firmy mogą mieć zabezpieczone dostawy energii odnawialnej na bardzo niestabilnym rynku. Z kolei KGAL, może wykorzystywać umowy PPA do utrzymywania atrakcyjnych cen energii elektrycznej przez długi czas i tym samym wspierać generowanie zwrotów. Wybraliśmy Lafarge jako partnera nie tylko dlatego, że wspieramy wysiłki firmy na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w zakresie dostaw energii elektrycznej, ale również dlatego, że jest to producent z branży cementowej, która ma duże zapotrzebowanie na energię
 – mówi Michael Ebner, dyrektor zarządzający KGAL Investment Management.

Osiągnięcie celu 50% energii odnawialnej stawia Lafarge w czołówce firm przemysłowych i budowlanych w Polsce pod względem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Celem Lafarge jest osiągnięcie poziomu 100% energii pozyskanej z zielonych źródeł do 2030 roku.

Zdjęcie Dawid Robak CFO Lafarge w Polsce

Bezpośrednie zakupy energii z farm wiatrowych wspierają rozwój tych źródeł w Polsce, gdyż zwiększają ich opłacalność, tym samym zachęcając inwestorów do ich budowy. To z kolei ma ogromny wpływ na zmianę miksu energetycznego i przyśpiesza procesy dekarbonizacji polskiej gospodarki. Widzimy potrzebę wsparcia oraz rozbudowania rozwiązań w zakresie umów w modelu PPA i zarządzania energią na poziomie krajowym, gdyż realizacja celów klimatycznych wymaga długofalowych rozwiązań w zakresie rozwoju umów PPA, na które rynek wciąż oczekuje – mówi Dawid Robak, CFO Lafarge w Polsce.

Poza dostawami zielonej energii w ramach umów PPA Lafarge prowadzi szereg innych działań w kierunku dekarbonizacji. Inwestuje m.in. w energię słoneczną, zasilającą budynki biurowe na mniejszych zakładach, oraz farmę fotowoltaiczną w Wierzbicy. Realizuje, wartą ponad 100 mln euro, modernizację Cementowni Małogoszcz, gdzie będzie odzyskiwać ciepło powstałe w procesie produkcji cementu i wykorzystywać je do produkcji zielonej energii. Lafarge również wdraża pierwszy na skalę globalną projekt całkowitego wychowywania emisji CO2 w Cementowni Kujawy pod nazwą “Kujawy Go4ECOPlanet”. Projekt ten został dofinansowany z Funduszu Innowacji Komisji Europejskie i ma przyczynić się do obniżenia emisji CO2 w całym sektorze cementowym. Zielona energia wspiera również działania Grupy Holcim, do której należy Lafarge, w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie firma pracuje nad ponownym wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych do budowy nowych obiektów oraz bezpiecznym przetwarzaniem milionów ton odpadów nie poddających się recyklingowi na paliwa alternatywne.

Więcej o strategii zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce: https://www.lafarge.pl/zrownowazony-rozwoj

Unihouse z nową umową na realizację w Norwegii

1 marca firma klastrowa Unihouse podpisała kolejny kontrakt! Tym razem zaprojektuje i wykona inwestycję w Oslo pn. „Arvollveien”. Będzie to budynek wielorodzinny podpiwniczony z garażem podziemnym, z lokalami usługowymi na parterze oraz 22 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 1970 m2 w drewnianej konstrukcji modułowej. Kolejny kontrakt to dowód dobrej jakości, terminowości oraz solidności wykonania inwestycji realizowanych przez Unihouse.

Rozpoczęcie prac projektowych planowany jest na I kwartał, a budowlanych na III kwartał 2023 roku. Zakończenie inwestycji jest planowane na II kwartał 2024 roku.

 

Norweskie domki i Norweski krajobraz za nimi

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, PARP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Adres:

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany Prosta Spółka Akcyjna

ul. Pułkowa 11A, 15-143 Białystok

Tel./fax (85) 652 61 07
biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Dane rejestrowe:

NIP: 542-290-15-67
REGON: 052252089
KRS: 0000221615

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy O/d w Zaściankach 07 8060 0004 0842 5276 2000 0010

© 2023 Polski Klaster Budowlany. Wszelkie prawa zastrzeżone.